Motorrijexamens

Theorie – Praktijk – Voertuigbeheersing – Verkeersdeelneming

Indien je nog niet in het bezit bent van het autorijbewijs (B), dien je eerst je theoriecertificaat te behalen alvorens je motorrijlessen mag gaan volgen. Je theorie examen mag je zelf reserveren via de website van het CBR. Ben je echter wel in het bezit van rijbewijs B, dan kun je gelijk starten met het volgen van motorrijlessen!

Het niet bezitten van het theoriecertificaat vormt dan geen belemmering voor het examen voertuigbeheersing. Voor het examen verkeersdeelneming dien je het theoriecertificaat opnieuw te halen en je Eigen Verklaring (gezondheidsverklaring) te hebben geregeld op www.cbr.nl

Voertuigbeheersing

De voertuigbeheersing bestaat uit 12 bijzondere verrichtingen, waarvan er 7 (te bepalen door de examinator) tijdens het examen worden geëxamineerd. Van deze 7 bijzondere verrichtingen moet de kandidaat, na eventuele herkansingen, er in totaal 5 met een voldoende afronden. Deze 12 bijzondere verrichtingen zijn gerangschikt in 4 clusters te weten:

 1. Lopend met de motor achteruit in het vak parkeren en het gebruik van de standaard (verplicht)
 2. 5 verrichtingen bij lage snelheid (waarvan 1 verplicht en 1 naar keuze)
  • Stapvoets rijden
  • Wegrijden uit een parkeervak
  • Een langzame slalom (verplicht)
  • Een halve draai linksom en rechtsom
  • Een denkbeeldige acht
 1. 3 verrichtingen bij hogere snelheid (1 verplicht en 1 naar keuze)
  • Een snelle slalom
  • Een vertragingsoefening
  • Een uitwijkoefening (verplicht)
 1. 3 remoefeningen (1 verplicht en 1 naar keuze)
  • Een precisiestop
  • Een stopproef
  • Een noodstop (verplicht)

Hierbij dient nog aangetekend te worden dat:

  • de kandidaat 2 bijzondere verrichtingen uitvoert, uit elk van de clusters 2 tot en met 4 waarvan in ieder geval de verplichte oefening
  • de kandidaat minimaal 1 bijzondere verrichting per cluster succesvol moet hebben afgesloten
  • elke onvoldoende gekwalificeerde bijzondere verrichting éénmaal mag worden herkanst

Naast de voertuigbeheersing wordt tevens gelet op de juiste bediening van de bedieningsorganen zoals remmen, koppeling en gas, een juist stuurgedrag en het bewaren van de balans.

De verkeersdeelneming 

Indien je bent geslaagd voor je theorie-examen en het onderdeel voertuigbeheersing, kun je deel gaan nemen aan het examen voor de verkeersdeelneming. Hierbij dien je aan de examinator te laten zien dat je je op een vlotte, veilige en zelfstandige manier door het verkeer kunt voortbewegen. Je rijvaardigheid wordt tijdens deze motorrit getest. Belangrijke criteria hierbij zijn het kijkgedrag, de plaats op de weg en het anticiperen op de overige weggebruikers.

Tevens maken de volgende bijzondere verrichtingen deel uit van het examen:

  • Op- en afstappen
  • Voorbereidings- en controlehandelingen
  • Hellingproef

Het theorie-examen bevat 50 vragen, te weten ja/nee vragen, meerkeuzevragen en open vragen. Het examen duurt ongeveer 20 minuten. Meer informatie hierover kun je vinden op www.cbr.nl